دفتر برنامه ریزی

در ترم اول طراحی ، اجرا و بررسی شد . و در نتیجه ی بررسی های بعمل آمده تعدادی از دانش آموزان وارد مرحله پیشرفته شده و لذا دفتر جدیدی برای آنها طراحی و جهت اجرا در ترم 2 در جلسه کارنامه ها تحویل خانواده های گرامی شد.

portfolio image

چکیده

ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،

#مدرسه
#منطقه 12