هفته سلامت و بهداشت روان

جهت بهره وری بهتر دانش آموزان اطلاعات لازم در این راستا توسط مشاورین محترم و دبیران گرامی به ایشان داده شد و همچنین از دانش آموزان خواسته شد تا با تهیه تراکت با موضوعات : رابطه سلامت روان و دروس ؛ سلامت روان و خانواده به صورت چالش و مسابقه با یکدیگر به رقابت بپردازند.

همچنین 2 سخنرانی در این رابطه توسط خانم دکتر لشنی و آقای دکتر خردمند در فضای مجازی برگزار گردید.

portfolio image

چکیده

ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،

#مدرسه
#منطقه 12