یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران

یازدهمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران در تاریخ 01/12/1399 به تفکیک پایه برگزار شد که دانش آموزان عزیزمان در رقابت علمی کشور شرکت کردند.

 

و سومین دوره المپیاد علوم نوجوانان ایران در تاریخ 15/11/1399 برگزار گردید.

portfolio image

چکیده

#مدرسه
#منطقه 12